Πλεονεκτήματα
  • Προβάλλετε τα έντυπα και την εταιρία σας στο παγκόσμιο κοινό του Internet.
  • Ελαχιστοποιήστε τα κόστη σας καταργώντας τις διαδικασίες εκτύπωσης και διανομής εντύπων.
  • Διαδραστικό περιεχόμενο με δυνατότητες multimedia (ήχος & βίντεο στις σελίδες)
  • Αυξήστε την κίνηση του web site της εταιρίας σας.
  • Αυξήστε τα διαφημιστικά έσοδα του εντύπου σας με τη δυνατότητα ενσωμάτωσης διαφημιστικών βίντεο.
  • Εύκολη ανανέωση και επαναδημοσίευση του on-line εντύπου.
  • Τα ηλεκτρονικά βιβλία είναι φιλικά προς το περιβάλλον.
Flip@once example Flip@once example
Copyright © 2012 Flip@once All rights reserved
Mail this page Print this page Add to favorites